Digambar Pratishtha

THANKS - THANKS - THANKS - THANKS - THANKS - THANKS - THANKS - THANKS

Jain Society thanks the following volunteers for their selfless, dedicated service for a successful completion of Bedi

Pratishtha Mahotsava. Names are in alphabetical order. (Please let us know if we have left out your name accidently)

Atul & Charu Khara

Ajey & Falguni Bavishi

Jigna & Jinen Adenwala

Naman Adenwala

Anand & Arti Ajmera

Aaloki Ajmera & Roma Ajmera

Jitendra Banthia

Alok & Luna Bhaskar

Shweta Daftary

Meghna Dandiya

Yash Dandiya & Ronit Dandiya

Neerav Dalal

Janak Daulat

Prakash & Kamla Dhoka

Dipaumi Doshi

Daksha Ghelani

Naresh & Punita Ghiya

Ajay & Ritu Jain

Ravina Jain & Raina Jain

Ajay & Neha Jain

Ansh Jain

Akhil & Charu Jain

Aryan Jain

Anant & Kamal Jain

Anuj & Manju Jain

Udit Jain & Rahul Jain

Deepa Jain

Deepika & Somil Jain

Komal Jain

Meera Jain

Mahek & Sarthak Jain

Neha & Palash Jain

Pinki Jain

Suresh & Pramila Jain

Shreya & Shishir Jain

Vijai & Rashmi Jain

Vandana Jain

Sonam Jindal

Arun Kamdar

Nitin & Pallavi Kasliwal

Nimit Kasliwal & Prateek Kasliwal

Kusum & Jadavji Kenia

Paras Khara

Rishabh Khara

Ruchi Khara & Santosh Patel

Aruna Mehta

Ranjan & Nikin Mehta

Rupa Mehta

Usha & Hasmukh Mehta

Ria Nuna

Anant & Richa Patni

Adi Patni

Neema & Prakash Ranka

Heena Rathod

Chandresh Sanghavi

Asha & Dilip Shah

Arun Shah

Bharati Shah

Bina & Pradeep Shah

Chandrika Shah

Erine Shah

Geeta Shah

Jatin Shah

Mickey & Vimi Shah

Prem Shah

Sagar Shah

Arpit Shah

Satish Shah

Shefali Shah

Tejas Shah

Usha & Natver Shah

Viral Shah

Virang Shah

Anuben Sheth

Sunita & Prasanna Singhvi

Mahesh & Pushpa Vaidya

Manish Vaidya

Aneesha Vaidya

Pradeep & Renu Vaidya

Rajesh Vinayaka

Saiyam Vora

Viral Vora

Dinesh Zhaveri

Harsh Zhaveri

Mihir Zhaveri.